VERDENSMESTER I AVGIFTNING


Et møte med legen Dr. Dietrich Klinghardt

Klinghardts metoder høster stor anerkjennelse innen vanlig skolemedisin, selv om han i mange tilfelle bruker uvanlige metoder. Metodene er likevel det han selv karakteriserer med ”common sense” og de aksepteres selv av anerkjente forskere. Ikke minst anerkjennes de av alle de tusener av pasienter som har fått hjelp der ingen annen kunne hjelpe.

Av Raphael Kleimann

Vi møtte Klinghardt på hans faste halvårsbesøk i Tyskland hvor han jevnlig underviser leger og terapeuter i nyvinninger innenfor dagsaktuelle medisinske spørsmål. Klinghardt er ansett som en slags ”verdensmester” i utrensning. Hans medisinske system er bygget opp etter en genialt enkel, men usedvanlig helhetlig modell, som baserer seg på at det finnes 5 nivåer av sykdom. Klinghardt har utviklet et treffsikkert diagnostisk verktøy som sammen med meget effektive behandlingsmetoder har gitt ham flere priser de siste årene, bl.a. ble han kåret til “Physician of the Year” i 2007 fra Global Foundation of Integrative Medicine. Hans metoder er delt i tre grupper; ART (Autonomic Response testing), PK (psyko-kinesiologi), og MFT (mentalfeltterapi).

”Mine patiener har i gjennomsnitt vært hos 23 leger før de kommer til meg,” forteller han. ”De fleste har ingen klar medisinsk diagnose, men faller gjerne mellom flere stoler. De klager som regel over tretthet, søvnproblemer, lav energi med et bredt spekter av nevrologiske, immunologiske og psykologiske symptomer. For å hjelpe pasientene, behandler vi dem på alle de 5 nivåene: fysisk kropp, elektrisk/energetisk kropp, mentalfelt, intuitivt nivå og spirituelt nivå. Vi har jobbet ut protokoller for de fleste infeksjoner, inkludert Lyme borreliose og co-infeksjoner, der vi bruker liposomale sammensetninger av urter og andre ernæringsmessige elementer. Jeg er ikke mot antibiotika i noen tilfelle, men vi har oftest bedre verktøy. Vi bruker antibiotika i de sjeldne tilfellene hvor de tester bedre enn de beste naturlige elementene vi bruker i vår diagnostiske test”, avslutter forskeren som også nyter stor anerkjennelse innen skolemedisin.

Tungmetaller er et område Klinghardt har vært svært opptatt av. ”I dag har alle mennesker 400 til 1000 ganger mer bly i de lange bena i kroppen enn for 300 år siden. Alle har vi såkalte DNA-addukter: kvikksølv, kadmium, aluminium, uran etc. festet til DNA, og som forårsaker alvorlige blokkeringer i vårt system. Alle. Uten unntak. Og sammen med andre forskere antar vi at tungmetaller påvirker eller forårsaker hver eneste kronisk sykdom vi støter på. Kvikksølv er den mest potente nervegiften, så i nevrologisk sykdom går vi etter at den sterkeste. Bly konkurrerer med kalsium og er den hyppigste ukjente årsaken til osteoporose.”

I rekken av belastende tungmetaller, fremhever Klinghardt alle de nye forbindelsene som har dukket opp de siste årene, deriblant metaller i nano-størrelse som vår kropp ikke har noe forsvar mot. Av disse betoner han særlig forekomsten av nanoisert barium og aluminium som særlig angriper mitokondriene i cellene. ”Også utarmet uran dukker stadig opp på pasienter og har immunsvekkende og kreftfremkallende virkning. Bly senker intelligensen hos barn. Kadmium dukker nå opp i de fleste grønnsaker og forårsaker tretthet og vage nevrologiske problemer. Til en viss grad skjer dette i oss alle,” forteller han. ”I arbeidet med avgiftning bruker vi en rekke detox-strategier, inkludert injeksjoner som DMPS og sink DTPA, høydose av Vit C, spesielle Chlorella preparater og ALA (alphalipoic acid) eller Liponsyre og mye mer.”

Når det gjelder spørsmålet om vaksiner, fremholder Klinghardt at han generelt ikke anbefaler å vaksinere, ”men under den forutsetning at foreldrene er kloke og ansvarlig nok til å kunne håndtere alternativene (ting å gjøre når et barn blir syk). Hvis en forelder velger å vaksinere, oppfordrer vi dem til å vente, hvis det er mulig, til barna er gjennom sitt andre leveår. Gutter kan få kusmavaksine når de er ca 12, jenter røde hunder vaksine like før puberteten.”

På spørsmålet om hvordan han nærmer seg en person med kronisk Lyme borreliose, svarer han; ”Vi gir diagnosen basert på historie, fysisk undersøkelse og ART testing. Da kan vi behandle med vår spesielle borreliose-cocktail og andre elementer som dukker opp i testen. I tillegg får pasientene en tappe-prosedyre (Mentalfelt), og får beskjed om å redusere belastningene i hjemmesituasjon (se ovenfor). Ofte må vi behandle parasitter og andre opportunistiske infeksjoner. Etter 6 uker foretar vi de konvensjonelle lab testene (i Europa utført av Borreliose senter i Augsburg/Tyskland).”

Når det gjelder behandling av pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, hvorav mange ikke får adekvat behandling av det offisielle helsevesenet, har Klinghardt svært gode erfaringer: ”De fleste har kroniske infeksjoner,” forteller han, ”bakteriell (mycoplasma, Lyme sykdom), viral (EBV, XMRV), muggsopp (fra fuktige vegger i hjemmet). Nylig eksponering for høyfrekvente, elektromagnetiske felt (mobiltelefonstråling fra sender, ikke bare den faktiske telefonen) synes å være drivkraften i patogen vekst og virulens i oss.”

I spørsmålet om stråling, er han opptatt av miljøets virkning på mennesket og foreslår radikale tiltak: ”…ingen trådløse teknologier i hjemmet – gå tilbake til bredbånd eller fiberoptisk nett; ingen trådløse telefoner eller alarm-system; ingen babymonitorer; slå av alle sikringer om kvelden; bruk jordingsmatter og sørg for god søvn ved hjelp av baldakin eller skjermende maling på soverommet, bruk skjermede klær.” I tillegg til disse konkrete rådene, benytter han en del psykologiske metoder som traumeterapi med mentalfelt-teknikker, siden traumer og psykologiske mønstre viser seg å ha blokkerende effekt på helbredelsesprosesser og binder tungmetaller i kroppen.

Klinghardts metoder høster stor anerkjennelse innen vanlig skolemedisin, selv om han i mange tilfelle bruker uvanlige metoder. Metodene er likevel det han selv karakteriserer med ”common sense” og de aksepteres selv av anerkjente forskere. Ikke minst anerkjennes de av alle de tusener av pasienter som har fått hjelp der ingen annen kunne hjelpe. ”De fleste mennesker i USA – spesielt pasienter, er så skuffet over manglende resultater i konvensjonell medisin at de ikke bryr seg om mine behandlinger er basert på hundre dobbel randomiserte blind studier eller på min personlige erfaring alene,” avslutter Klinghardt.

I Norge har han vært kjent av enkelte tidligere, blant annet av tannlege Rolf Stemland og hans kone Randi, som allerede tilbake i 1999 fulgte kurser med ham i Europa og USA. I forbindelse med at vi nå har startet en utdanning i samarbeid med Klinghardt Academy, håper vi at vi får bygget opp en kompetent gruppe Klinghardt-terapeuter, leger og tannleger. Vi anser denne metoden som det beste faglige grunnlag for miljømedisin i vår tid. Det er et stort og voksende behov for terapeuter som kan arbeide målrettet og effektivt med avgiftning og ulike neurologiske sykdommer og kroniske utmattelsestilstander. Og Klinghardt er begeistret over den norske spiren og støtter helhjertet opp om arbeidet her – trass i et travelt program. Forhåpentligvis klarer han å få til et besøk til Norge i løpet av en ikke alt for lang fremtid. Det kan vi se frem til!

  • Klinghardt metoden i Norge
  • Tannlege Rolf Stemland har tatt kurs i Klinghardt ART testing og avgifting stemlandklinikken.no
  • Ingelin Sevåg Vestly (terapeut og homeopat) og Renzo Celani (forsker og healer) tilbyr testing og behandling etter Dr. Klinghardt. De to samarbeider tett med Klinghardt og har spesialisert seg på alle sykdommer som kan relateres til tungmetaller, stråling og kroniske infeksjoner, ikke minst også for barn. renzocelani.com
  • BALDRON Akademiet baldron.org organiserer kurs og utdanning i Klinghardt metoden / lys-kinesiologi: ART (Testing og avgiftning; Psyko-kinesiologi; Mentalfelt-terapi). Kursdatoer: 11.-16. Januar 2012, deretter vår og sommer. Alle kursene er internasjonalt godkjent. Se http://baldron.org/category/miljomedisin/lyskinesiologi_dr_klinghardt/
  • Klinghardt remedier lages eksklusivt av Klinghardts eget firma “Biopure Europe”. Norgesimportør er Baldron Helseforhandleren baldron.no. Chlorella og noen andre “klassikere” i premium kvalitet kan også fåes av det tyske firmaet Biokin biokin.de. Import: baldron.no
  • Et mindre utvalg av Biopure produkter fra US produksjon kan også fåes via baldron.no

Utenlandske sider om Klinghardt

Den sentrale offisielle siden: ink.ag , også klinghardtacademy.com/

Dr. Joseph Mercola driver verdens mest besøkte nettside med seriøs informasjon om naturmedisn og ikke minst detox. Han har flere artikler om Dietrich Klinghardt.

Her er et dagsaktuelt intervju:

youtube.com/watch?v=WkflpnS6vNQ

Her en video om autisme hos barn, med mye referanse til tungmetaller og vaksiner: spiritube.com/joseph-mercola/klinghardt-autism-video_228db901e.html

Om kreft http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/02/27/what-to-do-when-doctors-and-naturopaths-fail-you.aspx

  • Klinghardt remedier
  • Klinghardt remedier lages eksklusivt av Klinghardts eget firma “Biopure Europe”. Norgesimportør er Baldron Helseforhandleren baldron.no. Chlorella og noen andre “klassikere” i premium kvalitet kan også fåes av det tyske firmaet Biokin biokin.de. Import: baldron.no
  • Et mindre utvalg av Biopure produkter fra US produksjon kan også fåes via baldron.no