LINKER

Klagemuligheter etter tannbehandling. Er du misfornøyd med tannbehandlingen? Ta først kontakt med tannklinikken du brukte. https://helsenorge.no/rettigheter/klagemuligheter-etter-tannbehandling


Norsk Tannvern
 – 
ønsker å være et idésenter for alle som har behov for informasjon, veiledning og materiell om tannhelse. Brukerne er i første rekke tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pedagogisk personell og andre relevante folkehelseaktører. http://www.tannvern.no


Tandhälsoförbundet – Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.  https://www.tf.nu/

Gode råd om munnstell for eldre og uføre ved institusjoner og i hjemmesykepleien. https://mrfylke.no/content/download/242541/1924190/version/1/file/Gode+råd+om+munnstell+for+eldre+og+uføre.pdf


Hvem betaler tannlegeregningen din? 
Barn får gratis offentlig tannbehandling. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak. https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-din

Rettigheter til tannhelsetjenester. Oversikt over grupper med tilbud og rettigheter til tannhelsetjenester.   https://helsedirektoratet.no/tannhelse/rettigheter-til-tannhelsetjenester

Selvhjelpens hus. God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. www.selvhjelpenshus.org/content/tannhelse-problemer

Tannbehandling i utlandet – hvordan søke om refusjon?http://www.tannreiser.no/index.php/refusjon/70-hvordan?gclid=CMGp7PCWgMsCFYIxcgodo30GSg


Tannpleie for voksne og eldre
– Tips og råd som kan være både nyttige og lønnsomme å følge for å beholde perleraden fin så lenge som mulig.   http://www.50plussguiden.no/tannpleie.html

Vondt i munnen hos barn. Når barn klager på vondt i munnen kan det skyldes smerter i tennene eller sår i munnen.   https://helsenorge.no/tannhelse/vondt-i-munnen-hos-barn

Tenner hos barn. Barn får normalt 20 melketenner, 10 i overkjeven og 10 i underkjeven. Barn blir født uten tenner i munnen. Anleggene ligger skjult i kjevene. https://helsenorge.no/tannhelse/tenner-hos-barn


Ved parkinsons sykdom
kan man oppleve ekstra utfordringer med tannhelse. Det kan for eksempel være vanskelig å pusse tennene hvis man skjelver mye, og man kan ha problemer med munntørrhet på grunn av medisinbruken. http://www.parkinson.no/tannhelse


Tenner og tannhelse hos hund og katt http://www.dyreklinikk.no/kunnskap/fagartikler/fokus-pa-tenner-og-tannhelse.html

FFO – Med sine 80 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.  http://www.ffo.no


Kostreform –
Vi ønsker å påvirke media og politikere til å endre helse- og ernæringspolitikken, slik at den blir mer i tråd med vitenskap og kliniske erfaringer. http://kostreform.no


Biomedisinsk Helse AS – 
 Organiserer og tilrettelegger for behandlingsreiser til Naturheil-Zentrum Weiss i Tyskland. Naturheil-Zentrum Weiss er en helhetsmedisinsk dagklinikk som ledes og drives av Heilpraktiker Oliver Weiss.  http://www.bmhelse.no

Candida allergi kan omfatte over 150 forskjellige antigener som finnes i en sopp og soppene også kan utløse produksjon av en rekke kjemiske stoffer hos oss (histamin, Prostaglandin E2, Interleukiner 4, 9, 13), kan pasientene oppleve en lang rekke av diffuse symptomer på mange forskjellige organer som oftest ikke passer til en vel definert sykdom. Blodprøver er som regel normale, tilstanden er ikke beskrevet i legebøkene og dermed får pasientene sjelden den hjelpen de trenger.   https://gettested.no/produkt/candida-test/

Eloverfølsomhet er at man får fysiske plager av å bli utsatt for elektromagnetisk stråling. Det er store individuelle forskjeller på hvordan man reagerer på ulike strålekilder. Noen tolererer enkelte kilder greit men kan reagere kraftig på andre typer strålekilder. www.felo.no

Fibromyalgi – Symptomene kan være mange. Har du vanligvis vært et overskuddsmenneske, for så å oppleve at du klarer mindre og har vondt flere steder i kroppen? Da kan det hende du har fibromyalgi uten å vite det.  http://www.fibromyalgi.no

Lyme Borreliose (LB) er høyst sannsynlig både underdiagnostisert og undervurdert. Sykdomsbildet er sammensatt og variert, Lyme Borreliose er vanskelig å påvise og kan være enda vanskeligere å utelukke.  www.lyme.no

Myalgisk encefalopati er en nevrologisk sykdom med mange symptomer. Hovedkjennetegnene er rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystem etter minimal fysisk og mental anstrengelse, samt unormal, lang restitusjonstid for gjenvinning av muskelstyrke og intellektuell kapasitet.   me-foreningen.com     http://menin.no

Proteinintoleranse innebærer at enkelte proteiner fra mat kan framkalle sykdom. Dette gjelder først og fremst proteinene fra kasein i melk og gluten i mel, fordi kroppen har for lite av de enzymene som bryter ned disse proteinene. Forskningsresultater viser at proteiner i melk og gluten kan spille en rolle i utvikling av en rekke symptomer. Når disse proteinenene fordøyes, dannes det peptider som kan være av betydning ved autisme,schizofreni, depresjoner, ADHD og ADD. Nyere forskning setter også utslett, migrene, spiseforstyrrelser og psoriasis i sammenheng med proteininoleranse. http://www.npif.no

Statlig informasjon om alternativ behandling. Nettsiden www.nifab.no er den statlige informasjonskilden for fakta om alternative behandlingsmetoder og produkter. Nettstedet gir befolkningen upartisk, forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om effekt og sikkerhet ved alternativ behandling. Du kan også ringe eller sende e-post med dine spørsmål til nifab.   www.nifab.no