TANNLEGE-ERFARING MED SANERING


Forbundet Tenner og Helse har henvendt seg til tannleger som averterer sine tjenester i vårt blad Tenner&Helse. Hensikten har vært å kartlegge deres erfaringer med sanering av amalgam med full beskyttelse. Vi har spurt om hvilke vernetiltak de bruker, hvor mange pasienter de har hatt, tid mellom hver sanering, hvor lenge de har holdt på med dette opplegget og hvilke resultater de kan vise til. Henvendelsen ble positivt mottatt og av svarene fra de åtte tannlegene som arbeider ulike steder i landet går det fram at pasientene blir bedre eller helt bra.

Noen kan vise til gode erfaringer helt tilbake til 1980-tallet. Antall pasienter varierer fra et par tusen til noen hundre Når det gjelder beskyttelsestiltak brukes punktavsug, friskluftmaske, kofferdamduk og avsug i rommet Man bruker diverse vitaminer og mineraler til avgiftningskurer og noen samarbeider med leger og terapeuter når det gjelder dette opplegget. Her blir nevnt kulltabletter, selen, zink, c-vitaminer, clorella.

Hos en tannlege skyller pasientene munnen med mucomyst før, under og etter behandlingen Det blir også nevnt inntak av 5-6 ml ren alkohol en time før sanering, hvis det er mulig. Antall uker mellom hver sanering varierer , 2-6 uker, eller 4-8 er vanlig. En tannlege nevner at han bare har hatt 2-3 negative tilbakemeldinger på 25 år. Det blir også fremholdt at når det gjelder pasienter som er sterkt kvikksølvbelastet og syke bør man vente opptil flere måneder før neste sanering. ”Fremtidens medisin er å samarbeide tverrfaglig for å få folk friske” blir det konkludert.

FØLGENDE TANNLEGER HAR SVART PÅ HENVENDELSEN:

Erik Barmann, Voss

Dens A/S, Robin O.Brand, Sandefjord

Anne Kristin Treider, Kolbotn

Frogner Tannklinikk, Stein E.Andreassen, Oslo

Rolf Johan Stemland, Oslo

Hermansen A/S, Oslo

Forbundet Tenner og Helse vil være interessert i få kontakt med flere tannleger og høre deres erfaringer på dette feltet.