BEHANDLING


AVGIFTNING

Kvikksølv lagrer seg i fettvev og i kroppens organer.  Avgiftning er en forutsetning for full tilfriskning. Fordi slik avgiftning kan gi ulike ubehagelige symptomer, anbefales det at man gjør dette i samråd med en behandler som har adekvat  kunnskap om dette. For den som har noe erfaring, finnes også enkle og ufarlige råd man kan følge. Artikler om ulike metoder finnes annet sted på denne siden.

VITAMINER OG MINERALER

I grunnbehandlingen av amalgamforgiftede personer inngår:

  • mineralet selen
  • Vitaminene E,C og B
  • Mineralene sink og magnesium
  • Aminosyren cystein
  • Ved behov, eller som forsøk, også andre naturlige substanser (f.eks urter)

I vårt solfattige land bør man også passe på at man får nok D-vitaminer. Dette er svært viktig for at immunforsvaret skal fungere optimalt.

Myndighetene fastsetter et såkalt anbefalt daglig inntak av vitaminer og mineraler, men det ses bort fra at nivåer som er tilstrekkelige for å hindre mangelsykdommer, ikke behøver å være nok til at kroppen skal fungere optimalt. Det tas heller ikke hensyn til individuelle variasjoner eller eventuelle forgiftninger. Det finnes minst et 50-talls enzymsystemer i kroppen, der det enkelte enzymet bare fungerer dersom det har et vitamin bundet til seg. Personer med lav enzymaktivitet kan ofte få de ulike enzymene til fungere normalt hvis de får godt over normal tilførsel av et bestemt vitamin.