AKTUELT

ÅRSMØTER 2021


Grunnet restriksjoner i forbindelse med covid-19 er lokale årsmøte i 2021 utsatt. Kunngjøring av tid og sted for lokale årsmøter blir formidlet her når muligheten for å kunne gjennomføre er tilstede.