TANNHELSE

Tennene er en del av kroppen, og tennenes tilstand har avgjørende betydning for menneskers totale helse. Ved siden av ulike smerte tilstander, finner vi en rekke sykdomstilstander som påvirkes direkte av tannhelsen. Blant annet gjelder dette slag og hjerteinfarkt, to av de hyppigste dødsårsakene i Norge. Tennenes tilstand påvirker også hjernen og hjernefunksjonene. Forskning har vist at personer som mangler tennene sine gjør det dår ligere i kognitive tester enn dem som har sine naturlige tenner inntakt. Det ser ut til at tannhelse kan ha innvirkning på blant annet demens.

Forbundet Tenner og Helse har et helhetlig fokus på helse, og arbeider aktivt med å spre informasjon om sammenhengene mellom tannhelse og totalhelse.

CAVITATIONER

ROTFYLLING

ODONTOFOBI

KJEVELEDDSDYSFUNKSJON

TANNBEHANDLING I UTLANDET