TANNHELSE OG HELSE = EN OG SAMME SAK

Det er på høy tid å innføre egenandelsordning for behandling hos tannlege på samme måte som for annen legebehandling, slik at personlig økonomi ikke lengre blir avgjørende for hvorvidt folk får den tannbehandlingen de trenger.  Sammen med Fagforbundet Ung og en rekke andre organisasjoner arbeider vi for at dette skal bli virkelighet. Aksjonen «Tannhelse inn i egenandelsordningen» har nå mer enn 111 000 følgere på Facebook.

cropped-img_0320.jpg

Forbundet Tenner og Helse var også en sentral pådriver for et forbud mot bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale, og arbeider fremdeles for en giftfri tannbehandling og opprettelse av et adekvat behandlingstilbud for amalgamskadde. Les mer: AMALGAM   Ønsker du å støtte vårt arbeid? Les mer: BLI MEDLEM

Tennene er en del av kroppen, og tennenes tilstand har avgjørende betydning for menneskers totale helse. De senere årene er det publisert en rekke studier som bekrefter dette. I Norge har vi idag et godt fungerende tannhelsetilbud til barn og unge. Etter at amalgam forsvant fra skoletannlegenes skuff, bør det nå være trygt å sette barna i tannlegestolen. Så blir det bråstopp i det offentliges tannomsorg idet vi beveger oss inn i voksenlivet.  Les mer: HELSE I HVER TANN

img_0323

Hvorvidt vi holder oss friske eller blir syke handler om et omfattende samspill. Kropp og sjel er som tusenvis av brikker i ett og samme puslespill. Enhver brikke som mangler, eller er blitt slitt eller frynsete, påvirker hele bildet. Hele vår samlede livssituasjon spiller sin rolle. Medfødte disposisjoner, fysisk og psykososialt stress, miljøgifter, næringsstoffmangler, og næringsstoffoverskudd, alt virker inn, og er blant annet med å bestemme hvordan vi evner å forsvare oss mot ulike bakterier, virus og parasitter.  Les mer: HELHETLIG FOKUS PÅ HELSE

img_0332

En studie sammenligner tannhelsetjenester i 32 europeiske land. Den viser at ni prosent av den norske befolkningen ikke har vært hos tannlegen det siste året, selv om behovet har vært der. Det plasserer Norge på en tiendeplass i undersøkelsen, og bare Island kommer dårligere ut i Norden. Det er særlig personer med vedvarende lav inntekt, som stønadsmottagere, som rapporterer å ha dårlig tannhelse. Årsaken ligger i at tannhelsetjenesten i hovedsak er privat finansiert, og at de fleste over 18 år betaler kostnaden til slik behandling av egen lommebok. Les mer:  TANNHELSE ER OGSÅ HELSE

Les artikler om tannhelseaksjonen «Tannhelse inn i egenandelsordningen» i spesialutgaven av vårt medlemsblad  Tenner & helse nr 3-2015   Les også mer om vårt arbeid i artikkelen: MIN HJERTESAK – forbundsleder har ordet

Velkommen til våre hjemmesider!