TENNER OG HELSE = SAMME SAK

Det er på høy tid å innføre egenandelsordning for behandling hos tannlege på samme måte som for annen legebehandling, slik at personlig økonomi ikke lengre blir avgjørende for hvorvidt folk får den tannbehandlingen de trenger.  Sammen med Fagforbundet Ung og en rekke andre organisasjoner har vi gjennom flere år arbeidet for at dette skal bli virkelighet. I august 2022 oppnevnte Regjeringen et eget utvalg som skal gjennomgå tannhelsefeltet, og komme med sin endelige rapport innen utgangen av juni 2024. Les FTH’s innspill til Tannhelseutvalget.


På begynnelsen av 1900 tallet diskuterte tannlegene hvordan det offentlige skulle engasjere seg i tannpleien. Skulle det skje gjennom trygderefusjon for behandling hos privatpraktiserende tannleger eller skulle man satse på drift av offentlige klinikker for skolebarn? Som vi vet, valgte man skoletannpleie. Hovedbegrunnelsen for dette valget var at det stod svært dårlig til med tennene hos norske skolebarn, og at det var å anse som en viktig prioritering å gjøre noe med dette så raskt som mulig. I 1910 ble den første skoletannklinikken åpnet i Kristiania. HELSE I HVER TANN

Forbundet Tenner og Helse har et helhetlig fokus på helse. Hvorvidt vi holder oss friske eller blir syke handler om et omfattende samspill, der tennene har sin selvfølgelige plass. Vi vil gjerne ha deg som medlem! For 275 kr i året kan du støtte det viktige arbeidet, samtidig som du mottar fire årlige utgaver av medlemsbladet vårt.