OM OSS

Forbundet Tenner og Helse, FTH, er en pasientorganisasjon med helhetlig fokus på helse. FTH er tilknyttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO.

FTH har sitt utspring fra Tannskadeforbundet i Vestfold – stiftet i 1983. I 1990 ble Oslogruppen og Hedmark Amalgamskadeforening slått sammen med Tannskadeforbundet, og i 1995 ble foreningens navn endret til Forbundet Tenner og Helse.

I 28 år, fra  opprettelsen av forbundet og fram til all bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale ble totalforbudt i Norge i 2011, arbeidet FTH kontinuerlig med påvirkning av ansvarlige myndigheter for innføringen av et forbud mot amalgam. Arbeidet vårt fortsetter også etter at forbudet ble en realitet. Fokus er blant annet rettet mot arbeidet for å få på plass et adekvat behandlingstilbud til mennesker som er skadet av amalgamfyllingene sine. FTH driver også utstrakt informasjonsvirksomhet, og gir råd og veiledning til mennesker som søker vår hjelp. I tillegg arbeider vi aktivt for at utgifter til tannbehandling skal inkluderes i egenandelsordningen, på samme måte som annen legebehandling.

Medlemsskap hovedmedlem koster 275,- kroner pr år, og inkluderer 4 utgaver av vårt medlemsblad Tenner & helse.  Husstandsmedlem koster 100,- kroner pr år.

FTH har utarbeidet skriftlig materiell om blant annet følgende emner:

  • Sykdommer relatert til kvikksølvforgiftning
  • Symptomer på kvikksølvforgiftning
  • ABC for amalgamskadede
  • Fluor – en fare for din helse?