SYMPTOMER PÅ KVIKKSØLVFORGIFTNING


Karakteristisk for kvikksølvforgiftning er mangfoldet av symptomer. Dette kan være tilfelle også ved andre forgiftninger og ved kjemisk overfølsomhet, og man bør være oppmerksom på hva man utsettes for fra omgivelsene, spesielt fra andre metaller som bly, kadmium, kobber, jern og aluminium, løsemidler m.m. Har man imidlertid en munn som et full av amalgam, kanskje gull sammen med amalgam, rotfylle tenner med messingskruer + amalgam, og en sykdomshistorie som kan relateres til tannlegebesøk, er sannsynligheten stor for at problemene skyldes kvikksølv.

Personer som er syke av amalgam har vanligvis ikke alle de nevnte symptomene samtidig. Ulike symptomer pleier å dominere til ulike tider. Sykdommen veksler dessuten i alvorlighetsgrad. Iblant kan man til og med ha kortere perioder hvor man kjenner seg nesten frisk.

Symptomlisten som presenteres her er basert på bivirkningsrapportering fra amalgampasienter fra hele verden. Symptomene er godt beskrevet i den medisinske litteraturen om kvikksølvets virkninger, og gjelder uansett om kvikksølvet stammer fra miljøet i et industrilokale, fra fisk og annen mat man spiser, fra luftforurensning eller fra amalgamfyllinger i tennene.

Symptomliste:

Somatiske

* Lett blødende tannkjøtt (gingivitis)

* Løsnede tenner (paradontose)

* Blister og sår på munnen

* Herpes på lepper og kjønnsorganer

* Sopp i slimhinner (candida)

* Sår og hudeksemer (psoriasis)

* Metallsmak i munnen

* Økt spyttmengde

* Kronisk snue

* Kjevehule- og bihulebetennelse

* Irritert hals og slimhinner

* Trykk i magen – oppblåst i magen

* Uvel og utilpass av sult

* Appetittløshet

* Diaré og forstoppelse

* Uregelmessig hjerterytme

* Smerter i hjerteregionen

* For høyt eller evt. for lavt blodtrykk

* Lav kroppstemperatur

* Kretsløpsforstyrrelser, spesielt i hender og føtter

* Trette muskler

* Leddsmerter

* Hyppige urinveisinfeksjoner

* Litt kvikksølvutskillelse i urinen

* Belastet immunforsvar

* Allergi for mange matvarer

* Allergi for tannrestaureringsmaterialer

* Blir ofte syk – har ingen motstandskraft

* Mineral ubalanse

Neurologiske:

* Smerter, f.eks. i ansikt, nakke, rygg og ben

* Muskelsitringer

* Kramper

* Lammelser

* Hodepine

* Svimmelhet

* Øynene løper i vann

* Synsforstyrrelser – nærsynt, tåkesyn, tunnelsyn

* Hørselsforstyrrelser – susing og klapring (tinnitus)

* Spenninger i ansikts- og tyggemuskulaturen

* Isjiaslignende smerter

Psykiske:

* Tretthet i alle grader – til ekstrem tretthet

* Nedsatt intellekt

* Manglende konsentrasjonsevne

* Blir lett irritabel

* Dårlig korttidshukommelse

* Indre “ulyst” – orker ingen ting

* Trykk i hodet

* Vanskelig for å tåle kritikk

* Vanskelig for å se sammenhenger

* Meget tungt for å prøve noe nytt i arbeidet

* Rastløshet

* Inaktivitet

* Depresjon

* Angst

* Lav stresstoleranse

* Menneskeskyhet

* Søvnløshet

Et spesielt problem for mange amalgamskadde er at de blir merkbart følsomme for elektromagnetiske felt. Visse tungmetaller, blant annet kvikksølv, har vist seg å øke effekten av ulike typer stråling. I en tid da vi til daglig omgis av stråling fra mobiltelefoner, datamaskiner og en rekke andre innretninger kan dette innebære store helsemessige utfordringer for den som berøres.