KONTAKT

Postadresse:    Forbundet Tenner og Helse     Postboks 114, Nesttun              5852 Bergen

Telefon:               994 22 345

E-post:                 post2@tenneroghelse.no

Pressekontakter:

Dag Einar Liland    Tlf: 950 38 029

John Pandur      Tlf: 480 58 655

Fylkeskontakter / telefonvakt:

Akershus/Oslo:     John Pandur (telefonvakt 19.00-21.00) Tel:  480 58 655

Møre og Romsdal:    Anne-Margrethe Holte (fylkeskontakt)  Tel: 400 95 836