TRIKLOSAN I TANNKREM

Av: Bjørnar Bendiksen

 

Det bakteriehemmende stoffet triklosan mistenkes for å fremme antibiotikaresistens hos bakterier. I tillegg foreligger det informasjon om at stoffet har andre miljøeffekter. SFT har gjennom sitt arbeid i EUs arbeidsgruppe for klassifisering og merking av miljøfarlige stoffer foreslått å klassifisere triklosan som miljøskadelig. 

 

Triklosan er dokumentert å være svært giftig for vannlevende organismer. Stoffet kan forårsake langtidseffekter i miljøet fordi det oppkonsentreres i organismene, såkalt bioakkumulering, og fordi det ikke er lett nedbrytbart. Bruk av antibakterielle produkter i dagliglivet kan ødelegge kroppens normale bakterieflora og bruken kan gjøre bakterier resistente mot desinfeksjonsmidler og antibiotika.

SFT har gjennomført en kartlegging av triklosan-innholdet i produkter hos 29 norske importører og produsenter av sportsklær, sko, kjøkkenrekvisita og rengjøringsmidler. Det bakteriehemmende stoffet triklosan ble funnet i et lite antall sportsklær; i sykkelbukser og trøyer merket med Sanitized.  Det er små mengder triklosan i disse produktene sammenliknet med mengdene som brukes i tannkrem og kosmetiske produkter.  I de aktuelle sportsklærne er tekstilene «impregnert » med det bakteriehemmende stoffet for å hindre nedbrytning av tekstilfibrene og hindre lukt. De vil ikke frigjøres til omgivelsene på samme måte som tannkrem og kosmetiske produkter heter det i en pressemelding fra SFT.

Triklosan finnes blant annet i tannkrem merket total som også er anbefalt av Den Norske Tannlegeforening

Forbrukerrådet vil ha forbud mot bruk av triklosan, men SFT vil foreløpig ikke gå inn for forbud. Folkehelsa vil stoppe salget av tannkrem og kosmetikk som kan utvikle antibiotikaresistente bakterier. De krever at dagligvarekjedene redegjør for hvilke produkter som inneholder dette stoffet.

SFT har henvendt seg til EU for å få triklosan klassifisert som miljøskadelig. Hvis EU er enig i dette, vil produkter som inneholder triklosan bli merket med et miljøfaresymbol, sier direktør Marit Kjeldby i SFTs lokalmiljøavdeling til NTB.

Kjeldby sier at Sverige, Danmark og flere andre europeiske land støtter henvendelsen fra Norge.

Asbjørn Saxegaard, styremedlem i Forbundet Tenner og Helse, mener at det ikke er nok merke produktene med miljøfaresymbol, men at et snarlig forbud mot bruk av triklosan til tannkrem og tannbehandling er det eneste alternativ.

(04.05.02)