TIL DEG SOM HAR SANERT ALLE AMALGAMFYLLINGER, MEN LIKEVEL IKKE OPPLEVER BEDRING

 

  • Er alt amalgamet blitt fjernet?
  • Har tannlegen din brukt metallfritt materiale som erstatning for amalgamet? Gull, metallbandet porselen og titan kan gi problemer for mange.
  • Er du overfølsom for sulfa? Noen Tannrestaureringsmaterialer inneholder sulfa. Du bør derfor undersøke dette med din tannlege.
  • Rotfyllinger kan medføre problemer. Få undersøkt eventuelle rotfyllinger.
  • Kan det være skjulte infeksjoner eller metall igjen i tenner og kjeve?

Husk også at de ulike symptomene kan ha andre årsaker.