TANNBEHANDLING I UTLANDET

På nettet kan en finne et vell av tannleger og tannlegeklinikker i land som Thailand, Spania, Tyrkia, Ungarn, Polen, Kroatia, etc. I utgangspunktet kan det være vanskelig å vite hvilken tannlegeklinikk man skal velge.
Av Inger Kristine Bøe
Imidlertid ligger der mye informasjon på nettet om de forskjellige klinikker slik at en på forhånd kan bli godt kjent med den en velger å dra til. Hvilken garantiordninger har klinikken? Er tannlegene medlem i sitt lands tannlegeforening? Er det en klinikk med moderne utstyr? Der er mange forhold å utrede.
Her er noen opplysninger som kan være nyttige hvis en vurderer å få utført tannlegebehandling i et annet land. Prisreduksjonen på tannlegearbeider i en del land kan ligge på 50-75% i forhold til i Norge. Der arrangeres turer fra Norge til utvalgte tannlegeklinikker i land som Ungarn og Polen. Man får bl.a. norsk reisehjelp og norsktalende guider som følger en til tannlegebesøk.
Det er lurt å gå til en tannlege i Norge før en reiser for å få undersøkt hvilke arbeider en trenger å få utført, få et prisoverslag og bestemme materialvalg. Så finner man en tannlege som kan utføre arbeidet med de materialene som er blitt anbefalt. Materialvalget er viktig. Det må være biokompatibelt, dvs at det må fungerer i kroppen. Dette er spesielt viktig til større arbeider som proteser, kroner og implantater.
Det er viktig at den klinikken en velger i utlandet er av første klasse. Der fins mange skrekkhistorier om utført tannlegearbeid som har forårsaket store problemer i etterkant. En kan be om engelsktalende referanser hos tannlegen en velger, kanskje kan en også få norsktalende referanser. Det anbefales å kontakte disse referansene. Når man kommer hjem igjen, kan en også gå til en tannlege og få sjekket det tannlegearbeidet som er gjort og få en vurdering av det. Det koster ikke så mye.
Et tannlegebesøk i utlandet krever en del planlegging. Jo mer en skal utføre hos tannlegen, dessto bedre må en planlegge turen. Hvis en skal foreta en lang flyreise, som f.eks. til Thailand, så anbefales det å ikke starte tannbehandling før kroppen har fått justert døgnrytmen. På samme måte bør en unngå tannbehandling umiddelbart før en skal fly hjem. Grunnen til dette er at trykkforandringer ombord i flyet kan forårsake sterke smerter. En må passe på at en har beregnet den tiden som trengs for å få utført de planlagte tannarbeidene.
Mange norske tannleger fraråder bruk av utenlandske tannleger og din faste tannlege hjemme i Norge kan nekte deg videre behandling hvis du har foretatt tannbehandling i utlandet.
Hvis man har bestemt seg for å få utført tannlegearbeid i et annet land og en forbereder seg godt, vet hva man vil ha, sjekker kvaliteten på tannlegeklinikken, sjekker referanser, garantiordninger og sørger for å ha den tid som er nødvendig til rådighet, så skulle det være et godt grunnlag for å få en vellykket tannlegebehandling.