ROTFYLLING

 

En «rotfylling» er når nerven i en tann fjernes og tannen fylles med ulike materialer. Det gjøres vanligvis på alvorlig betente tenner som ikke kan reddes på andre måter, og gjør det mulig å bevare en tann som ellers ville bli trukket. 

I følge veldokumenterte undersøkelser foretatt av Dr. Weston Price, som noen tannleger anser som den fremste forsker på tannhelse i historien, kan dette inngrepet på tross av gode intensjoner, være en kilde for alvorlig svekkelse av helsen. Mye tyder på at rotfyllinger fører til en farlig svekkelse av kroppens indre organer. Så personer med alvorlige helseproblemer som har fått rotfyllinger eller får dem anbefalt, bør i sin helbredelsesprosess gi høy prioritet til dette problemet. (1)

(1) http://www.westonaprice.org/holistic-healthcare/root-canal-dangers/