KAMPEN MOT KVIKKSØLV

Kampen mot kvikksølv videreføres med en rekke tiltak. Målet er å stanse bruk og utslipp av kvikksølv i Norge innen 2020

 Kvikksølv er blant de farligste miljøgiftene og er fortsatt en trussel for miljøet og menneskers helse. Strenge miljøkrav og målrettet innsats har gjort at nasjonale utslipp er redusert med 85 prosent – fra nær 6 tonn årlig i 1985 til cirka 900 kilo i 2008.

http://www.regelhjelp.no/Nyheter/Nyheter-2011/Bred-innsats-mot-kvikksolv