DEMENS

En nylig publisert studie, gjort av forskere ved University of Cali – fornia, viser at kvinner som pusset tennene sjeldnere enn en gang om dagen, hadde 65 prosent større sjanse for å utvikle demens sammenlignet med dem som pusset daglig. Av årsaker som forskerne ikke har kunnet forklare, hadde mennene i undersøkelsen ikke tilsvarende resultater.

Studien fulgte nærmere 5 500 eldre gjen nom en periode på 18 år. Forklaringen på den økte forekomsten ligger trolig i at de som slurver med tannpussen oftere får betennelser i tannkjøttet og beina som støtter tennene. Man antar at bakteriene fra det betente tann – kjøttet kan forflytte seg til hjernen og forårsake betennelse og hjerneskade.

Tidligere studier har vist at mennesker med Alzheimers sykdom har mer av slike bakterier i hjernen enn mennesker uten Alzheimers. Fra før har både norske og japanske studier sannsynliggjort at tannhelse har innvirkning i forhold til utvikling av demens.

Omtrent 70 000 nord menn har i dag en demenssykdom, og minst 250 000 pårørende er berørt. I løpet av tre tiår kan antall nordmenn med demens være tre doblet. (UiO – Institutt for klinisk medisin)(2)

2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/22860988