CANDIDA RELATERT COMPLEX

Av Toril Sonja Gravdal

SYMBIOSE – ET GRUNNLEGGENDE PRINSIPP FOR ALT LIV I NATUREN

Huden og slimhinnene i luftveiene, fordøyelseskanalene og kjønnsorganene er tilholdssted for et stort antall mikroorganismer. Disse utgjør menneskets mikroflora. Menneskekroppen er en helt nødvendig vert for disse mikroorganismene, som i sin tur tjener oss ved å produsere vitaminer og enzymer som er nødvendige for stoffskiftet vårt, og ved å fortrenge andre og sykdomsfremkallende mikroorganismer. Dette gjensidig nyttige samspillet kalles en symbiose. Symbiose er et grunnleggende prinsipp for alt liv i naturen.

Hele 80 % av menneskets immunforsvar finnes i veggene i tynntarmen og tykktarmen. Foruten huden, er slimhinnene på innsiden av tarmene kroppens første, og på en måte, vårt viktigste forsvarsverk mot giftstoffer, virus og uønskede bakterier. Tarmfloraen – alle mikroorganismene i tarmene – er uerstattelige hjelpere i dette forsvarsarbeidet. En balansert og sunn tarmflora er derfor helt nødvendig for at resten av kroppen skal ha det bra. Tarmfloraen kan imidlertid, av flere forskjellige årsaker, bli forstyrret. Stress, ensidig kosthold, infeksjoner, allergener, stråler, giftstoffer, for mye eller for lite mavesyre, enkelte legemidler, er alt sammen faktorer som kan ha negativ innvirkning på det fine og følsomme samspillet mellom bakterier i tarmene våre. Antibiotika regnes som en ”versting” i denne sammenhengen, fordi den dreper de ”snille” bakteriene først, og dermed gjør at de mer ugunstige bakteriene kommer i flertall. Dette kan i sin tur gi en svært rask økning også av ulike sopper. Ved bruk av antibiotika er det derfor viktig å reparere og ta vare på de ”snille” bakteriene. Dette gjør man ved å tilføre kroppen probiotika, som er spesialprodukter for dette formålet. Mennesker som gjennom tid har levet med overvekst av Candida albicans, eller som er disponert for allergier eller overfølsomhet, vil kunne utvikle det såkalte Candida- Syndromet, eller Candida Relatert Complex (CRC), som er den korrekte norske benevnelsen på denne lidelsen. For mange vil dette føre til store helseproblemer og en sterkt nedsatt livskvalitet, med en rekke symptomer fra nær sagt alle kroppens organer. Hvorvidt vi blir syke eller holder oss friske bestemmes alltid av hele vår samlede livssituasjon. Medfødte disposisjoner, fysisk og psykososialt stress, miljøgifter, næringsstoffmangler (f.eks vitamin- og mineralmangler), næringsstoffoverskudd (for eksempel for mye sukker), bruk av stimulerende midler, samt sykdomsfremkallende mikroorganismer, er alle sammen faktorer som spiller sin rolle i utviklingen av sykdom. I dag hevder også forskere som arbeider med epi-genetikk at vår helsetilstand har nær sammenheng med hva våre forfedre/-mødre spiste og hvilke ulike påkjenninger de ble utsatt for.

HVA ER CANDIDA ALBICANS?

Candia albicans er en art muggsopp/gjærsopp. Den kan finnes hos mennesker på huden, i munnen, i tarmene og i skjeden/penis. Normalt holdes den i sjakk av kroppens snille bakterier, men av forskjellige årsaker kan den formere seg og endre karakter, slik at den får nærmes invaderende egenskaper. Dette vil medføre omfattende plager og sykdom for det individet som er berørt. Muggsopper er levende mikroorganismer, som det finnes et tusentalls arter av i miljøet omkring oss. I sin kamp for å overleve produserer de stoffer, såkalte mykotoksiner, som er giftige for konkurrerende arter, og som kan få betydelige konsekvenser for den menneskelige organisme.

Muggsopprelatert sykdom er på ingen måte noe nytt påfunn. Hippokrates, som regnes som den moderne legevitenskapens grunnlegger, snakket om muggsoppenes påvirkning på den menneskelige helse så tidlig som 300 år f.Kr. Candida Relatert Complex er en muggsopp relatert sykdom.

TUNGMETALLBELASTNING

Dagens mennesker utsettes kontinuerlig for mange belastende faktorer. Mens vi ofte velger å tro at mennesket er et overlegent intelligent vesen som tilpasser seg omgivelsene uten problemer, er faktum at vi, rent genetisk, fremdeles befinner oss på steinaldernivå, og at vi, som alle andre levende skapninger, er en del av en økologisk helhet. Mens vi oftest kan velge å endre kostholdet vårt og til en viss grad vår måte å leve på, står det ikke i vår makt alene å gjøre noe med miljøgifter, luftforurensning, dårlig inne klima, stråling og en rekke ulike former for stress, selv om dette utvilsomt påvirker oss, vår helse og vår livskvalitet.

Det er klart at selv ”det sunnestemenneske” kan rammes av CRC dersom forholdene er ugunstige nok. Antibiotika er, som tidligere nevnt, en versting. Mange av oss har i tillegg fått erfare hva amalgamfyllinger i tennene kan bringe med seg. Det var ingen som fortalte oss om kvikksølv og tungmetallforgiftning. Da tannlegen la kvikksølvholdige fyllinger i tennene våre mens vi var barn, hadde vi ingen medbestemmelsesrett. Kvikksølvforgiftning ser ut til å spille en viktig rolle i utviklingen av Candidarelatert sykdom for svært mange. Det meget giftige kvikksølvet, som kontinuerlig lekker fra amalgamfyllinger, er i stand til å forstyrre tarmbakteriefloraen i omfattende grad. Det er de følsomme, ”snille” tarmbakteriene som skades og drepes først. Slik gis soppene bedre livs- og vekstvilkår, og blant annet slik, åpner kvikksølvet for svikt i immunforsvaret og for utvikling av sykdom. Som om ikke dette er alvorlig nok, har forskning vist at Candida albicans, i tillegg, ”spiser” kvikksølv, og omdanner dette til det enda farligere stoffet metylkvikksølv. En gift som opphopes i nærings-kjeden og som kan gjøre ubotelig skade på levende organismer.

MANGLENDE KUNNSKAP

Ingen leger vil i dag benekte at soppinfeksjoner kan føre til betydelige komplikasjoner hos alvorlig syke mennesker. Hos AIDS-pasienter og kreftpasienter, som gjennomgår kemoterapi, er dette helt vanlig. Mange av de samme legene hevder imidlertid samtidig at disse soppene ikke kan gi nevneverdige plager hos tilsynelatende friske mennesker. Vi som har slitt med Candida Relatert sykdom vet at de tar feil.

Forskningen rundt Candida har pågått siden første halvdel av 1900 tallet. Utallige avhandlinger og bøker er skrevet, og det finnes mengder av dokumentasjon rundt det faktum at denne gjærsoppen er i stand til å forårsake omfattende sykdom i den menneskelige organisme, også hos mennesker som i utgangspunktet har et noenlunde oppegående immunapparat.

Dr. Orion Truss, som må regnes som den største pioneren i dette arbeidet, oppdaget allerede i 1953, hvordan reaksjoner på soppvekst i tarmene i enkelte tilfeller kunne virke direkte invalidiserende. Han hevdet tidlig at også astma og allergier kunne utløses av slike sopper. Da det soppdrepende middelet Nystatin ble utviklet av Elizabeth Lee Hazen og Rachel Fuller Brown tidlig på 60-tallet, prøvet Dr. Truss dette ut på flere av sine pasienter med overveldende resultater. I 1964 behandlet han en schizofren kvinne, og opplevde det fantastiske å se henne bli 100 % frist. Det samme skjedde da han i 1968 behandlet en autist. I 1970 lyktes han i å kurere en jente som led av Multipell sklerose. Behandlingen av slike alvorlige lidelser er selvfølgelig omfattende, og må pågå over lang tid, kanskje resten av livet.

Med riktig behandling kan mennesker med CRC få et godt liv. Derfor er det så tragisk at mange allmennpraktiserende leger fremdeles mangler adekvat kunnskap. Dette medfører unødig menneskelig lidelse i et omfang som det er vanskelig å akseptere.