BLIR MAN KVIKKSØLVFORGIFTET AV AMALGAMFYLLINGER?

Ja dessverre så er det tilfelle for svært mange. Symptomer på kvikksølvforgiftning er mange og kvikksølv er en av klodens farligste nervegifter. 
Kvikksølvforgiftning er sannsynligvis den største årsaksfaktor til mange helseplager og sykdommer, den største kilden til kvikksølvforgiftning fines i tannfyllingsmaterialet amalgam.

Danske forskere konkluderte i 2010 at grenseverdien for hvor mye kvikksølv et menneske kan tåle er for høye. Grenseverdien er 0,1 mikrogram per kilo kroppsvekt om dagen. Overlege Pål Weihe sier at deres data tyder på at man finner negative effekter på hjernens utvikling ved betydelige lavere kvikksølvkonsentrasjoner enn dagens grenseverdi.

Mye tyder på at selv den minste smule kvikksølv gir skade, sier han.

Det beste beviset for at det er en sammenheng mellom kvikksølvforgiftning fra amalgamfyllinger og sykdom er at svært mange opplever å bli bedre eller helt friske etter at alle amalgamfyllingene er skiftet. 77 – 93% angir bedring eller helt friske etter at de har fjernet alle amalgamfyllingene.