ARTIKLER

image

BIOLOGISK TANNBEHANDLING  Biologisk tannbehandling kan enkelt sies å være en behandling som søker å gjenskape et friskt og naturlig munnmiljø, slik det var i tidlig ungdomsalder. I praksis betyr det at munnen skal befris for betennelser og tannrestaureringsmaterialer som potensielt kan gi lokal og generell helseskade. Hele tiden søkes dette gjort på en enklest og minst mulig invasiv måte.

img_0382                  img_0383

TANNEMALJEDEFEKTER OG DIOXINER Et betydningsfullt tegn på påvirkning fra forurensning – særlig av polyklorerte kjemikalier – tidlig i livet, er feilutvikling av tennene. I følge Dr. Michel Odent har finske tannleger lagt merke til at mange barn har dårlig utviklede jeksler, de var misfargede og myke, og manglet den normalt harde emaljen

IMPONERENDE DETOX-EGENSKAPER  Giftstoffer (tungmetaller, sprøytemidler, løsningsmidler, radioaktive stoffer, m.m.) i kroppen kan blokkere enzymer og mange livsviktige biokjemiske reaksjoner, samt forstyrre hormon-, nerve- og immunsystemet med en rekke plager og sykdommer til følge.

VERDENSMESTER I AVGIFTNING  Klinghardts metoder høster stor anerkjennelse innen vanlig skolemedisin, selv om han i mange tilfelle bruker uvanlige metoder. Metodene er likevel det han selv karakteriserer med ”common sense” og de aksepteres selv av anerkjente forskere. Ikke minst anerkjennes de av alle de tusener av pasienter som har fått hjelp der ingen annen kunne hjelpe.

MIN HJERTESAK – forbundsleder har ordet  Kvikksølv er årsak til svært mange sykdommer og helseplager, og symptomene på kvikksølvforgiftning er mange. I følge den svenske legen Bo Nilsson, som er en foregangsmann i arbeidet mot bruken av amalgam som tannfyllingsmateriale, kan kvikksølvforgiftning gi minst 150 ulike symptomer.

ÅNDEDRETTETS BETYDNING FOR GOD TANNHELSE  En som kan mye om åndedrettets påvirkning på tenner, er den svenske ”andningspedagogen” Anders Olsson. Han peker konkret på forbindelser og årsaker til hva et ”dårlig” åndedrett har for tannhelsen. I sin bok ”Medveten Andning” (2014) presenterer han fakta, teorier, forskningsresultater m.m. på en forståelig og grundig måte, og det er dette materialet jeg støtter meg til og referer til i det etterfølgende.

MEDISINSK TERMOGRAFI  Medisinsk termografi er basert på måling av hudens overflatetemperatur. Det er blodsirkulasjonen i de ytterste millimeterne i huden som avgjør denne temperaturen. Denne blodstrømmen er underlagt kompliserte reguleringer via nervesystemet og lokale faktorer. Man kan i noen tilfeller se patologiske prosesser som for eksempel svulster, inflammasjoner og vevsskade i underligg- ende strukturer. Dette kan gi vasku- lære responser som kan avtegne ulike varmemønstre ved infrarød fotografering.

ANTIBIOTIKARESISTENS  En gen som gjør vanlige bakterier resistente mot polymyxin er oppdaget bland både griser og mennesker i Sør-Kina. Professor Otto Cars, som er grunnleggeren av React, et internasjonalt nettverk mot antibiotikaresistens, beskriver denne nyheten som et “mardrömscenario”.

AMALGAMFORBUD I EU?  Norge og Sverige har gått foran og har kommet lengst i verden når det gjelder forbud mot amalgam som tann- fyllingsmateriale. Nå er tiden inne for et forbud i EU. I det følgende beskriver Ann-Marie Lidmark i forbundsledelsen i Tandvårdskadeförbundet det kommende EUarbeidet. Nå gjenstår å samle styrke til et forbud i EU.

CANDIDA RELATERT COMPLEX   Candida albicans er en art muggsopp/gjærsopp. Den kan finnes hos mennesker på huden, i munnen, i tarmene og i skjeden/penis. Normalt holdes den i sjakk av kroppens snille bakterier, men av forskjellige årsaker kan den formere seg og endre karakter, slik at den får nærmes invaderende egenskaper. Dette vil medføre omfattende plager og sykdom for det individet som er berørt. Muggsopper er levende mikroorganismer, som det finnes et tusentalls arter av i miljøet omkring oss. I sin kamp for å overleve produserer de stoffer, såkalte mykotoksiner, som er giftige for konkurrerende arter, og som kan få betydelige konsekvenser for den menneskelige organisme.

TANNHELSESEKRETÆR VANT I HØYESTERETT  Høyesterett har slått fast at Tordis Klausen og andre tannlegeassistenter som ble feildiagnostisert før 1990 har krav på yrkesskadeerstatning. For Tordis betyr dette at 23 års kamp for å bli trodd endelig er over.

TRIKLOSAN I TANNKREM   Det bakteriehemmende stoffet triklosan mistenkes for å fremme antibiotikaresistens hos bakterier. I tillegg foreligger det informasjon om at stoffet har andre miljøeffekter. SFT har gjennom sitt arbeid i EUs arbeidsgruppe for klassifisering og merking av miljøfarlige stoffer foreslått å klassifisere triklosan som miljøskadelig.

DEPRESJON – ikke «bare» psykisk   At luftforurensning kan føre til sykdom har man vært klar over lenge. Flere norske befolkningsstudier har vist en tydelig sammenheng mellom nivået av forurensning i lufta og innleggelser i sykehus relatert til hjerte-karsykdom. Man vet også at lungesykdom og allergier påvirkes av forurensning i lufta.1) At også tilstander som depresjon kan ha en slik sammenheng er imidlertid ikke like kjent.

AKUTT HJERNESVIKTSYNDROM  Selvom hjernen har en enorm kapasitet, har den likevel sine begrensninger. Ved sykdom eller store påkjenninger kan denne kapasiteten overskrides, noe som i alvorlige tilfeller kan føre til “sammenbrudd” og akutte forvirringstilstander. Hjernen overbelastes slik at det oppstår forstyrrelser i hjernens nerveceller og signalstoffer, og følgene blir en akutt hjernesvikt som oppleves som en forvirringstilstand, et skremmende kaos. Det dreier seg om framtreden av en rekke symptomer som indikerer at noe er galt ett eller flere steder i kroppen.

SMERTETILSTANDER OG PSYKISK HELSE  Ved siden av de mange smertetilstander som har sin årsak i tannproblemer, er det klart at god tannhelse har betydning for menneskers psykiske helse.

HJERTE- KARSYKDOMMER  Munn og tannhelse har også stor betydning i forhold til hjerte- / karsykdommer. Omkring 400 000 nordmenn lever idag med slik sykdom.

DEMENS  En nylig publisert studie, gjort av forskere ved University of Cali – fornia, viser at kvinner som pusset tennene sjeldnere enn en gang om dagen, hadde 65 prosent større sjanse for å utvikle demens sammenlignet med dem som pusset daglig. Av årsaker som forskerne ikke har kunnet forklare, hadde mennene i undersøkelsen ikke tilsvarende resultater.