ANTIBIOTIKARESISTENS

– en trussel mot det moderne helsevesen

Av Toril Sonja Gravdal

En gen som gjør vanlige bakterier resistente mot polymyxin er oppdaget bland både griser og mennesker i Sør-Kina. Professor Otto Cars, som er grunnleggeren av React, et internasjonalt nettverk mot antibiotikaresistens, beskriver denne nyheten som et “mardrömscenario”.

Det dreier seg om ”vanlige” tarmbakterier som bærer på genet som gjør dem motstandsdyktige mot polymyxin, som er den siste gruppen antibiotika som bakterier så langt ikke har utviklet resistens mot.(1) Antibiotikaresistens er et globalt problem som ikke lar seg stoppe av landegrenser, og som i dag må kunne betegnes som en av de største truslene mot menneskeheten og det moderne helsevesen. Vi står foran store utfordringer dersom antibiotika ikke lenger virker mot vanlige bakterieinfeksjoner.

De første tilfellene av «smittsom» resistens mot antibiotika ble oppdaget allerede på slutten av 50-tallet. Japanske eksperter så hvordan visse dysenteribakterier ikke lot seg knekke av antibiotika. Forskernes oppmerksomhet har siden den gang vært rettet mot sykehusbakterier, ettersom det er der man gjerne oppdager at enkelte pasienter ikke lengre lar seg behandle.

Det kan nå vise seg at vannklosettene på sykehusene er starten på en runddans med farlig utfall. Kloakken fra norske sykehus går nemlig rett ut i det vanlige avløpssystemet. Selvom renseanleggene totalt sett tar livet av over 99 prosent av bakteriene, kan den siste prosenten være en utfordring. Eksperter ved NMBU Veterinærhøgskolen samarbeider nå med forskere i flere europeiske land for å finne ut hvordan kloakken kan være en viktig kilde til antibiotikaresistente bakterier.(2)

“Utviklingen av multiresistente bakterier har særlig vært bekymringsfull hos tarmbakterier de siste årene, men også for andre typer bakterier øker resistensproblemet i Norge og internasjonalt.

Situasjonen i Norge er gunstigere enn i de fleste andre land. Økt antibiotikabruk, reisevirksomhet, import av mat og spredning av resistente bakterier i matproduksjonen kan imidlertid endre bildet.”

Dette kan man lese i Folkehelserapporten 2014.(3) Økt bruk av antibiotika over hele verden øker risikoen for utvikling av resistente bakterier. Dette medfører at mennesker nå dør av sykdommer som antibiotika tidligere var med å bekjempe. WHO anslår at ca. 25.000 personer i Europa årlig dør på grunn av antibiotikaresistente infeksjoner. Norge ligger fremdeles lavt på statistikken over antibiotikabruk sammenlignet med mange andre land. Men svenskene, som tidligere brukte mer antibiotika enn oss, har satset mye på å få til en endring og har lykkes i å redusere forbruket betydelig.(4)

Da verden oppdaget mikroorganismer som kunne lage infeksjonshemmende stoffer, sto de naturlige egenskapene til organismene i fokus. Utvalgte organismer, som ble satt til kultivering, produserte kjemiske forbindelser som de selv brukte til bekjempelse av andre mikroorganismer. Dette ble starten på verdens produksjon av antibiotika. Forskere og farmasi-industrien har nå begynt å interessere seg for det arvestoffet i bakterier som ikke er aktivert når de dyrkes i laboratoriet. Håpet er å kunne utvikle antibiotika som virker på resistente bakterier. Man håper også å kunne utvikle nye kreftmedisiner på denne måten.(5)

Forskere ved Universitetet i Queensland har, sammen med forskere fra Storbritannia, Taiwan og Belgia, funnet ut at sukkermolekyler som produseres av bakterier muligens kan brukes som antibiotika. De håper at en ny type syntetisk sukker kan bli det neste våpenet mot bakterier som er blitt resistente mot de typene antibiotika som finnes i dag.(6)

Amerikanske forskere ved Washington University har nylig, ved å kombinere tre forskjellige antibiotika, lykkes i å ta livet av MRSA-bakterier på en effektiv måte. De tre antibiotikatypene de har brukt har, hver for seg, ikke hatt noen slik virkning på flere år. Det ser samtidig ut til at kombinasjonen hindrer dem i å bli resistente.(7)

(1) http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/19/ny-resistensskrammer- forskarna/

(2) http://www.tu.no/industri/2015/11/08/en-av-de-storste-truslene-mothelsen- var (3) http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Mai n_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Conte nt_7242=7244:111478::0:7243:1:::0:0

(4) http://www.nrk.no/troms/vil-redusere-forbruket-av-antibiotika-med-30- prosent-1.12659421

(5) http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/11/03/194881104/bakterierfra- havet-inn-i-kampen-mot-kreft-og-infeksjoner

(6) http://www.nrk.no/norge/sukker-kan-vaere-redningen-1.12483467

(7) http://forskning.no/bakterier/2015/10/mrsa-gjennombrudd-kur-motmultiresistente- bakterier-funnet