KJEVELEDDSDYSFUNKSJON

TMD – Temporomandibular Joint Dysfunction

TMD – eller Temporomandibular Joint Dysfunction – er en samlebetegnelse på akutt eller kronisk inflammasjon idet temporomandibulære ledd som forbinder underkjeven til hodeskallen. Dysfunksjonen med sine symptomer kan føre til kraftig smerte og bevegelseshemming. Pga. at tilstanden beveger seg inn i flere profesjonsområder, derav tannlege, nevrolog, fysioterapeut og psykolog, finnes det flere ulike måter å angripe problemet på.

TMD dekker en rekke symptomer som skyldes at tyggemusklene og kjeveleddet ikke fungerer skikkelig sammen. Symptomene er mange og alvorlige :

* Hørselsproblemer

* Såre og smertefulle kjevemuskler

* Smerter i tinning, skuldre og nakke

* Smerter i og bak øynene

* Øreverk og ringelyder i øret

* Klikkelyder i kjeven *

Vanskeligheter med å åpne munnen og redusert åpning

* Hodesmerter

* Nakkesmerter

* Mulig påvirkning i hals og svelg

Behandling av TMD

For TMD-plager er det generelt konservativ behandling som gjelder i den første fasen; som avlastning av kjeveleddet med bittskinner, muskelavslappende behandling /fysioterapi og medikamentell behandling.

Derimot for pasienter som har vært utsatt for traumer (trafikkikkulykker, sportskader, fall og vold) får man ofte et mer komplisert skadebilde, og man har behov for en tverrfaglig vurdering for å stille riktige diagnoser og for å få riktig behandling til rett tid. I 2001 oppsummerte Statens Helsetilsyn resultatet av sitt arbeid med TMD-saken på denne måten – noe som fortsatt er TMDforeningens “leveregler”:

* det er dokumentert en sammenheng mellom kjeveskader og whiplash

* det er enighet om at skinnebehandling er relevant ved slike kjeveproblemer

* kirurgiske inngrep frarådes i utgangspunktet, men er relevant om konservativ behandling er prøvd i minst 3-6 måneder uten godt resultat

* smerteproblematikken er reell og kan ikke tilskrives psykologiske faktorer. Mangel på kunnskap i behandlingsmiljøene kan medføre feildiagnostisering og feilbehandling. Statens Helsetilsyn konkluderer videre med at pasientgruppen “har ikke blitt hjulpet for sine plager etter behandling i det norske helsevesenet”.

les mer: www.tmdforeningen.no