<  Forside     Siste nytt
Et ærend for menneskeheten
 

Brev
Et ærend av avgjørende betydning for menneskeheten – år 1873.
Det er oppdaget forgiftning gjennom et etsende sublimat i munnen fra amalgamplomber i tennene.
Etter å ha blitt invitert av en fremstående person i legeforeningen til en medisinsk kongress for å framlegge et ærend av avgjørende betydning for menneskeheten.
Les mer  

Nervøs for kvikksølv
 

Nervøs
Mange feilbehandles der årsaken kan være kvikksølvforgiftning.
Vestens befolkning konsumerer store mengder legemiddel med ulike effekter på psykologiske funksjoner. De anvendes for å motvirke uro, angst, depresjoner med mer – men uten noen effekt for pasientene.
Les mer  

Tannlegeforeningens strategiplan
 

helsepersonellStrategiplanen skulle forhindre offentlig debatt og kritisk søkelys på helsevirkninger av bruken av amalgam.  Blant annet skulle NTFs kontakter innen ulike deler av massemedia kartlegges. I tillegg var helsepersonell, politikere, Bivirkningsgruppen, NIOM og helsedirektoratet målgruppe mot forbud.
Les mer  

STAMI og habilitet
 

Etter Brennpunkt på NRK den 10. mai 2005, gikk Sosialminister Høybråten ut og så at han ville at Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, skulle vurdere materiale som tyder på sammenheng mellom helseskader hos tannlegesekretærer og deres befatning med kvikksølv.
Les mer  

Fuskeforsker med amalgamforskning
 

Psykiatriprofessor Ulrik Malt, kjent for forskerfusk i programmet NRK- Brennpunkt, legger fram forskning som prøver å ufarliggjøre bruken av amalgam. 
Malt skulle delta i  amalgamforskningen for å sikre dens vitenskapelige innhold. 
Høsten 2003 kunne NRK- Brennpunkt avsløre at forskning som professor Ulrik Malt utførte på den nye lykkepillen Zoloft, ble betalt av produsenten.
Les mer  16. november 2005

Holdt tilbake informasjon
 
Ekspertgruppe slo fast at ”den største potensielle helserisiko fra kvikksølv for tannhelsepersonell kommer fra gass i luften (fra sølt kvikksølv) og fra håndtering av kvikksølv og kvikksølvholdig materialer. Samme fagfolk holdt tilbake denne informasjonen i den Norske dentalmaterialutredningen
Les mer  
Triklosan i tannkrem
 

Det bakteriehemmende stoffet triklosan mistenkes for å fremme antibiotikaresistens hos bakterier. I tillegg foreligger det informasjon om at stoffet har andre miljøeffekter. SFT har gjennom sitt arbeid i EUs arbeidsgruppe for klassifisering og merking av miljøfarlige stoffer foreslått å klassifisere triklosan som miljøskadelig.
Les mer  

Barn og amalgam
 

WHO har anbefalt at kvikksølveksponering under fosterutviklingen bør holdes så lav som mulig. I rotteforsøk er det påvist tegn til forstyrrelser i utviklingen av nervesystemet ved lave doser. Kvikksølvnivået i hjernen ved fødselen var omtrent det samme som tilsvarer det man finner hos nyfødte barn av mødre med amalgam.


Les mer  
Cavitation
 

Et område som amerikanske forskere på nytt har begynt å ”grave i”, er bakterielommer inne i kjevebenet, cavitation eller NICO, Neuralgia-Inducing Cavitational Ostenecrosis, en smertefull utgave av denne lidelsen. Fenomenet er ikke synlig ved vanlig røntgen.
Les mer  

Fluor i tandplejen
 

Fluor er meget giftigt, mere giftigt end bly og næsten ligeså giftigt som arsenik. Natriumfluorid er tidligere blevet brugt som insekt- og rottegift (fig. 1), men alligevel har lægerne og tandlægerne ikke haft betænkeligheder i alle de år der er gået, ved at anbefale, at der tilføres et så giftigt stof som fluor til befolkningerne.
Les mer  


Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon


Ingen nye artikler...
 
    Mest leste
 
Ingen nye artikler...
 
Forbundet Tenner og helse, Telefon: 99 42 23 45, E-post: post@tenneroghelse.no
Powered by EWAT CMS