<  Forside     Siste nytt
Artikler fra medlemsbladet
 

HER KAN DU LESE ARTIKLER FRA MEDLEMSBLADET VÅRT www.tenneroghelse.wordpress.com

 

 

Amalgam:
 

BLIR MAN KVIKKSØLVFORGIFTET AV AMALGAMFYLLINGER?

Ja dessverre så er det tilfelle for svært mange. Symptomer på kvikksølvforgiftning er mange og kvikksølv er en av klodens farligste nervegifter.
Kvikksølvforgiftning er sannsynligvis den største årsaksfaktor til mange helseplager og sykdommer, den største kilden til kvikksølvforgiftning fines i tannfyllingsmaterialet amalgam.

 
Les mer  

Beskyttelse:
 
BESKYTTELSE UNDER UTBORING AV AMALGAM

 

Mange amalgamskadde vet av smertelig erfaring at utilstrekkelig beskyttelse under utboring av gamle fyllinger kan føre til betydelig forverring av menneskers helsetilstand. Det er derfor med god grunn at det uttrykkes bekymring for alle dem som får slikt arbeid utført av tannleger som unnlater å ta i bruk tilstrekkelig beskyttelsesutstyr, og som heller ikke informerer sine pasienter om at slikt finnes.

 

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for retningslinjene som skal følges under amagamsanering. Det hadde vært å ønske at disse retningslinjene satte strengere krav til beskyttelsen av pasientene.

 

Fordi vi vet hvor avgjørende det er at tannlegene gir pasientene sine optimal beskyttelse under utboring og sanering av amalgam, har FTH gjort gjentatte fremstøt overfor myndighetene med vekt på at bruk av slikt beskyttelsesutstyr må innføres som et absolutt krav. Det oppleves som absurd at det finnes svært strenge pålegg i forhold til utstyr på tannlegekon- torene som skal hindre at utboret kvikksølv havner i miljøet, mens det ikke finnes noe pålegg som sikrer pasienten eller tannhelse- personell tilsvarende beskyttelse under behandlingen.

 

DETTE ER NØDVENDIG FOR Å GI BEST MULIG BESKYTTELSE:

 

* Kofferdammaske under utboring

* Estra avsug for kvikksølvdamp i rommet

* Esktra sterkt avsug ved tannen 

* Anestesimaske over nese

 

 

Amalgam:
 

AMALGAM OG HELSE

Av Ann-Marie Lidmark, Folkehelselseviter, projektleder for HET-projektet og huvedsekretær for Dentalmaterialutredningen

En myte finnes i helsevesenet;  at det bare er en forsvinnende liten del av pasientene som har problemer relatert til amalgam og andre tannfyllingsmaterialer. Egentlig er de amalgamskadde omtrent like mange som andelen personer med diabetes. Likevel får de tannhelseskadde  på ingen måte den hjelp og støtte som diabetespatientene får. De er derimot så langt blitt blitt betraktet som psykisk syke.


Les mer  
Utprøvende behandling:
 

 

“UTPRØVENDE BEHANDLING VED MISTANKE OM BIVIRKNINGER FRA AMALGAM"

Dette er et prosjekt med utprøvende behandling rettet til pasienter med langvarige helseplager som de selv mener har sammenheng med sine amalgamfyllinger. Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om eventuelle forandringer av helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger.

 

 
Les mer  

Kvikksølv
 

 

KVIKKSØLV er en de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse.

I oldtidens Asia trodde man at kvikksølv hadde livgivende kraft. De tok feil – grundig feil. Hattemakerne brukte kvikksølv – og ble gale av det. Isac Newton ble forgiftet da han eksperimenterte med kvikksølv. Fortsatt bidrar kvikksølv til kjemikaliecocktailen vi får i oss fra lufta vi puster, maten vi spiser og tingene vi bruker.  


Les mer  
Kvikksølv
 

FULL SEIER - Høyesterett har slått fast at Tordis Klausen og andre tannlegeassistenter som ble feildiagnostisert før 1990 har krav på yrkesskadeerstatning. For Tordis betyr dette at 23 års kamp for å bli trodd endelig er over. Les mer om saken:  www.nrk.no/hordaland/xl/23-ars-mareritt-er-endelig-over-1.12798976

 

 
13. februar 2016

Hjernen:
 

VI GLEMMER UTEN TENNER

Tennene våre påvirker hvordan hjernen vår virker. Det viser seg for eksempel at hukommelsen er dårligere hos dem uten tenner. Det store spørsmålet er om det faktisk er så lurt å trekke tennene til de eldste av oss. Nå viser det seg nemlig at tennene påvirker hjernefunksjonen vår, for tennene og hjernen har sterke forbindelser gjennom nervesystemet. http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/282014   


Hjerte- karsykdommer
 

TANNHELSE OG HJERTE- KARSYKDOMMER   

Slag og hjerteinfarkt er av de sykdomstilstander  som tar flest liv i Norge. Mange av årsakene er godt kjent. Mindre kjent er det kanskje at tannhelsen ser ut til å påvirke sannsynligheten for slag og hjerteinfarkt. 

Tidligere studier har antydet en slik sammenheng, men det man da har vist er en sammenheng mellom symptomer på tannløsningssykdom (periodontitt) og karsykdommer. Man har ikke etablert noen sammenheng til enkelte typer bakterier.
Les mer  

Probiotika:
 

PROBIOTIKA GIR FINE TENNER

 

Forskere ved universitetet i Barcelona har forsket på levende melkesyrebakterier, probiotika, og har funnet ut at slike bakterier virker positivt inn på tannhelsen.

 


Odontofobi:
 

REDD FOR TANNLEGEN?

Undersøkelser viser at den aller største årsaken til tannlegeskrekk en eller flere dårlige tannlegeerfaringer. Mellom to og tre prosent av Norges befolkning har odontofobi. Diagnosen medfører vesentlig dårligere tannhelse enn den man finner i resten av befolkningen. 

 

Anbefalt side om odontofobi: www.tannlegeskrekken.no

 

Behandling
 

Nifab.no - STATLIG INFORMASJON OM ALTERNATIV BEHANDLING

Nettsiden www.nifab.no er den statlige informasjonskilden for fakta om alternative behandlingsmetoder og produkter. Nettstedet gir befolkningen upartisk, forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om effekt og sikkerhet ved alternativ behandling. Du kan også ringe eller sende e-post med dine spørsmål til nifab.

 

 
8. januar 2016

selvhjelp
 

SELVHJELPENS HUS

 

God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. Les mer: www.selvhjelpenshus.org/content/tannhelse-problemer

 

 
8. januar 2016


Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon


Ingen nye artikler...
 
    Mest leste
 
Ingen nye artikler...
 
Forbundet Tenner og helse, Telefon: 99 42 23 45, E-post: post@tenneroghelse.no
Powered by EWAT CMS